شرادها کاپور

شرادها کاپور

شرادها کاپور Shraddha Kapoor متولد تاریخ 3 مارس 1987 است که از سال 2010 در سینما فعالیت می کند ، پدر او شاکتی کاپور و مادرش شیوانگی کولهاپوره است .