رانی موکرجی

رانی موکرجی

رانی موکرجی Rani Mukerji متولد تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۷۸ است که از سال 1996 در سینما فعالیت می کند ، پدر او رام موکرجی و مادرش کریشنا موکرجی است .