کاریشما کاپور

کاریشما کاپور

کاریشما کاپور Karisma Kapoor متولد تاریخ ۲۵ ژوئن ۱۹۷۴ است که از سال 1991 در سینما فعالیت می کند ، پدر او راندهیر کاپور و مادرش ببیتا است .